Nastagio in Bosnia
acrylic on canvas, 285 x 170 cm
John Goto 1993


Previous Home

06 Nastagio